- by Didi Hoogerwerf

Rapport Visie op mobiliteit:
Op weg naar 2050

‘Business innovation partner’ INFO behandelt elk jaar één globaal thema. In 2020 was dat thema Mobiliteit en n.a.v. interviews die INFO zelf heeft afgenomen, schreef Hoogerop lekker leesbare artikelen (Engels & Nederlands) die vervolgens zijn samengevoegd in dit onderzoeksrapport. 

Klant: INFO

Copyright ©2022 | All rights reserved